Biuletyn „Vademecum zamówień publicznych” przygotowywany przez zespół doświadczonych specjalistów i ekspertów z dziedziny zamówień publicznych.

Wszyscy z nich maja za sobą wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców. Współpracują z nami m. in. członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a także byli i obecni pracownicy UZP.

Redakcja

Klaudyna Saja-Żwirkowska Redaktor naczelna grupy czasopism

wiper-pixel