Oświadczenia i dokumenty w postępowaniach elektronicznych

Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia o wartości równej lub wyższej progom unijnym, to jest już objęte „pełną” elektronizacją. Oznacza to, że obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez wykonawców obowiązków dokumentacyjnych. O tym, jak w nowej „elektronicznej” rzeczywistości skutecznie potwierdzać wymogi zamawiającego opisane dokumentacją postępowania oraz na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać, oceniając oferty, piszemy w tym poradniku.

Konsorcja i podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Podwykonawstwo to popularny sposób na to, by znaleźć potencjał niezbędny do realizacji publicznego kontraktu. Część firm tylko dzięki podmiotom trzecim udostępniającym im swoje zasoby, a następnie realizującym po części umowę jest w stanie wygrać przetarg. Innym sposobem na walkę o publiczny kontrakt jest zawiązanie konsorcjum w celu połączenia zasobów – w tym przypadku w pewnym sensie dzieli się także odpowiedzialność za realizację zamówienia. Warto jednak pamiętać, że z korzystaniem z pomocy podwykonawców i podmiotów trzecich „pożyczających” wykonawcy swój potencjał, a także z występowaniem w procedurze jako konsorcjum wiążą się określone formalne obowiązki.